Menstruatiesukkel of periodekampioen?

Hoe zou de wereld er uit zien als mannen zouden menstrueren? Drie scenario’s. Van menstruatiesukkel en manstruatiedeskundige tot periodekampioen. (…)