De wijze der vrouwen

Een van de manieren waarop in orthodox-christelijke kringen werd gezegd dat het weer zo laat was, luidde ’het gaat mij naar de wijze der vrouwen.’ Deze zegswijze kwam uiteraard rechtstreeks uit de Bijbel. (…)